Velkommen til studiestedsadministrasjonen i Halden!

Velkommen til studiestedadministrasjonen Halden!

Her kommer en presentasjon av våre kjernetjenester i et brukerperspektiv.
Nøkkeltjenestene er knyttet til følgende team:

Servicetorget Eksamen Studier
Bygningsmessig drift HR Trykkeri
Økonomi Post Renhold

Studiestedsadministrasjon Halden er den lokale administrasjonen for Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Avdeling for informasjonsteknologi og Avdeling for lærerutdanning.

Studiestedadministrasjonen ledes av administrasjonssjef Elin Corneliussen.