Brukerstøtte for IT-tjenester

IT-vakt kan kontaktes ved personlig oppmøte, på epost og telefon.
Åpningstiden er hverdager fra kl. 08.00 - 15.45 (sommertid fra 15. mai til 15. september til kl 15.00)  NB! Extra bemanning man-tors kl 16.00-19.45 på itvakt primært for henvendelser over telefon/nett, lokalisert til Halden.

I Halden finner du IT-vakt i biblioteket, telefon 6960 8050

I Fredrikstad finner du IT-vakt på rom H423 ved biblioteket, telefon 6960 8850

Epost til itvakt@hiof.no leses på begge studiestedene.

Utenom normal arbeidstid kan driftsavbrudd meldes på telefon 6960 80 55.